Bruger du et stempel ur til at registrere dine ansattes timer?

Hvordan registrerer du dine ansattes timer?

Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende eller chef, ved du også, at det er vigtigt at registrerer dine ansattes timer korrekt. Både for din og for deres skyld. Der findes en masse forskellige løsninger til, hvordan dette kan gøres. Dog vil jeg anbefale en løsning, der er ganske ligetil og som ikke kræver det helt store. 

Derfor er det ganske klogt at (gen)overveje metoden, som du anvender, når dine ansattes timer registreres. Denne løsning kan nemlig spare dig for en masse bøvl og besvær.

Det handler om tillid

Det handler om tillid mellem arbejdsgiver og den ansatte. Det må siges, i mange henseender, at være et såkaldt nøgleord. Tillid er en vigtig størrelse, som man bestemt ikke kan underkende betydningen af. Overhovedet! Dog kan tilliden svækkes, hvis ikke arbejdsgiver og den ansatte er enige om, hvor mange timer den ansatte har arbejdet – og dette spilder unægteligt ind på den ansattes løn. Mener den ansatte at chefen har snydt vedkommende for en mængde timer, vil dette automatisk og ganske hurtigt skabe et forhold af mistillid. Og mistillid har aldrig båret noget godt med sig. Tvært imod! 

Ydermere skaber det også en dårlig arbejdskultur, hvis én ansat arbejder ineffektivt og eksempelvis spendere store summer af tid på rygepauser. Denne adfærd kan i værste fald også smitte af på de øvrige ansatte – der kan have tendens til at kopiere denne dovne adfærd. Det betyder pludselig, at arbejdskulturen er stærkt præget af ineffektivitet og dovenskab. Elementer der ikke er til hverken glæde eller gavn for nogen. 

Ved at bruge et stempel ur sikrer du, at disse problematikker aldrig bliver virkelige. Et eksempel herpå kan ses i form af, at en ansat vælger at holde en forlænget frokostpause eller ønsker at tid til flere rygepauser. Her vil det således være muligt at stemple både ind og ud, således den korrekte mængde af tid noteres. Implementeres sådanne løsninger er det dog vigtigt, at der er en vis åbenhed samt ærlighed omkring. De ansatte skal se dette som en gennemsigtig løsning, der også tilgodeser deres behov. Med andre ord skal det ses som et tegn på frihed under eget ansvar. 

Derudover sikrer du som chef også, at du ikke fejlagtigt forglemmer at notere én eller flere ansatte for x-antal timer. Ved at bruge et stempel ur, når dine ansatte registrer timesedler er du sikker på, at de noteres for et korrekte antal af timer.

 

Skriv en kommentar